За Нас

В своята дългогодишна история ДКЦ "д-р Стефан Черкезов" АД, се стреми да предоставя медицинска помощ съобразена с последните медицински препоръки. Постоянно следим за резултатите и удовлетвореността на пациентите, често в тясно сътрудничество с МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов" АД. Медицинските специалисти, които работят при нас са доказани професионалисти в полето си на компетентност. Наша основна цел е да опосредстваме контактът с пациентите по всички възможни начини, като едновременно с това следим той да е пълноценен и преди всичко полезен. В ежедневната си дейност използваме съвременна апаратура за която сме въвели стриктна програма за калибриране и ротация. Наша цел е постоянното продължаващо обучение на служителите, което насърчаваме по всички възможни начини. В наше лице винаги може да срещнете, грижа и разбиране. В случаите, в които не можем да ви консултираме достатъчно компетентно за настоящето ви страдание, ще предоставим контакти на колеги, на чиято експертиза може да разчитате.
д-р Николен Стойнов
 д-р Николен Стойнов - управител

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

20
мадицински спецялности
40
специалисти
15
петнадесет години с вас
7000
доволни пациенти годищно