Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:

ДКЦ "Д-р Стефан Черкезов" ЕООД

 

ЕИК:

201400871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код от информационната систама на ЛЗ

Наименование на услугата

Мерна единица

(ден, брой и др.)

Цена, заплащана от:

Пациент

НЗОК

МЗ

ZF00001

Потребителска такса Прегледи

бр.

2,90

 

 

ZF00002

Потребителска такса Прегледи (пенсионер)

бр.

1,00

1,90

 

Z2021025

Абдоминална ехография - близнаци

бр.

50,00

 

 

ZU97711

Махане на спирала

бр.

20,00

 

 

Z2021023

Пакет - преглед, влагалищен секрет, ехография АГ

бр.

50,00

 

 

Z2021024

Пакет - преглед, цитонамазка, вл. секрет, ехография АГ

бр.

60,00

 

 

Z2021022

Пакет- преглед, цитонамазка, ехография АГ

бр.

50,00

 

 

ZU697Z1

Поставяне на спирала

бр.

30,00

 

 

ZU182352

Фетално мониториране на плода

бр.

20,00

 

 

GNF1080

PSA - свободен

бр.

 

17,70

 

GNF0209

Антистрептолизинов титър (AST)

бр.

 

5,20

 

GNF0210A

Диагностично изследване за ревматоиден артрит

бр.

 

5,20

 

GNF8877B

Доплерова сонография

бр.

 

17,66

 

GNF8877C

Доплерова сонография на периферни съдове

бр.

 

17,66

 

GNF8877A

Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза

бр.

 

17,66

 

GNF8872A

Ехокардиография

бр.

 

22,79

 

GNF0210B

Изследване на ревма фактор (RF)

бр.

 

5,20

 

GNF0138A

Изследване на С-реактивен протеин

бр.

 

5,31

 

ZU93382

Д Арсонвал

бр.

5,00

 

 

GNF0901

Криоглобулини

бр.

 

8,85

 

GNF0209A

Определяне на антистрептолизинов титър

бр.

 

5,20

 

ZU88723

Фетална морфология

бр.

40,00

 

 

GNF1078A

Фибрин деградационни продукти: D-димер

бр.

 

23,60

 

ZM00007

Второ копие на диск

бр.

3,00

 

 

ZU22827

Доплащане по договор към дежурен кабинет

бр.

0,01

 

 

ZU22990

Изследване CDAT

бр.

50,00

 

 

ZU22991

Изследване НФП

бр.

60,00

 

 

ZU202006

Плащане по договор дежурен кабинет от 01.08.2020 г.

бр.

0,15

 

 

ZU19011

Психологическо изследване за шофьори

бр.

50,00

 

 

ZU19012

Удостоверение за психологическа годност

бр.

5,00

 

 

ZU22992

Психологическо изследване с отнети шофьорски книжки

бр.

60,00

 

 

ZU88769

Абдоминална ехография с преглед

бр.

40,00

 

 

ZU88731

Ехография на млечна жлеза от АГ

бр.

30,00

 

 

ZM0007.7

Копие на разчетка

бр.

5,00

 

 

ZU182322

Графия на шийни прешлени - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU182323

Графия на шийни прешлени - в четири проекции

бр.

60,00

 

 

ZU182324

Графия Тазобедрена става - в една проекция

бр.

30,00

 

 

ZU8871Z

Доплащане за Доплер

бр.

15,00

 

 

Z2021018

Авторефрактометрия на две очи

бр.

10,00

 

 

Z2021007

Безконтактна тонометрия

бр.

10,00

 

 

Z2021006

Биноколярно изследване на ретина, периферия с GOLDMAN

бр.

15,00

 

 

Z2021004

Биомикроскопия

бр.

8,00

 

 

Z2021014

Дигитален масаж на слъзен сак при неонатален дакриоцистит - 5 процедури

бр.

25,00

 

 

Z2021017

Издаване на медицинско - очни болести

бр.

15,00

 

 

Z2021001

Изследване на зрителна острота на деца до 6 г.

бр.

10,00

 

 

Z2021003

Изследване на цветното зрение

бр.

8,00

 

 

Z2021019

Контактни лещи - обучение

бр.

20,00

 

 

Z2021008

Отстраняване на чуждо тяло от конюктива

бр.

10,00

 

 

Z2021010

Отстраняване на чуждо тяло от роговица и промивка на конюктивния сак

бр.

20,00

 

 

Z2021009

Отстраняване на чуждо тяло от роговица, клепач

бр.

20,00

 

 

Z2021012

Отстраняване на шевове от роговица и склера

бр.

20,00

 

 

Z2021005

Офталмоскопия

бр.

8,00

 

 

Z2021020

Пахиметрия на роговица две очи

бр.

20,00

 

 

Z2021002

Поставяне на две контакти лещи

бр.

10,00

 

 

Z2021011

Промивка на слъзен сак

бр.

10,00

 

 

Z2021015

Ретробулбарна инжекция

бр.

15,00

 

 

Z2021013

Субконюнктивиална инжекция

бр.

10,00

 

 

Z2021016

Цветни проби на слъзни пътища - Ширмер и Зайдел

бр.

10,00

 

 

ZU182303

Аудиометрия - изследване на слуха

бр.

25,00

 

 

ZU182304

Изследване на вестибуларен апарат

бр.

20,00

 

 

ZU182305

Флексибилна ендоскопия

бр.

30,00

 

 

ZU71FTR

Компресотерапия 10 мин

бр.

8,00

 

 

ZU74FTR

Компресотерапия 10 мин - служит. МОБАЛ

бр.

5,00

 

 

ZU72FTR

Компресотерапия 20 мин

бр.

8,00

 

 

ZU75FTR

Компресотерапия 20 мин - служит. МОБАЛ

бр.

6,00

 

 

ZU73FTR

Компресотерапия 30 мин

бр.

10,00

 

 

ZU76FTR

Компресотерапия 30 мин - служит. МОБАЛ

бр.

7,00

 

 

ZU22996

Лечебен масаж оточен

бр.

4,00

 

 

ZU202001

Масаж  - сегментарен

бр.

8,00

 

 

ZU202003

Масаж - гръб

бр.

22,00

 

 

ZU202005

Масаж - цял крак

бр.

18,00

 

 

ZU202004

Масаж - цяла ръка

бр.

12,00

 

 

ZU202002

Масаж - яка

бр.

16,00

 

 

ZU70FTR

Пакет физиотерапевтични процедури - 10 дена

бр.

100,00

 

 

ZU69FTR

Пакет физиотерапевтични процедури - 5 дена

бр.

70,00

 

 

ZU202007

Доплерова сонография на абдоминални съдове

бр.

50,00

 

 

DZ06.05

Специални центражи на черепа

бр.

 

11,21

 

ZU5794X

Вътреставна апликация на медикаменти

бр.

25,00

 

 

ZU5794M

Катетъризация

бр.

25,00

 

 

ZU81914

Ставна пункция

бр.

25,00

 

 

DCDK0W2

Алкално киселинно равновесие

бр.

10,00

 

 

ZU697Z0

Апликация на вътрематочна спирала

бр.

40,00

 

 

ZU9146A

Вземане на цитонамазка от женски полови органи

бр.

20,00

 

 

ZU57947

Въвеждане на уретрален катетър

бр.

30,00

 

 

ZU97710

Екстракция на вътрематочна спирала

бр.

30,00

 

 

ZU88760

Ултразвуков преглед

бр.

40,00

 

 

ZU88780

Ултразвукоев преглед на напреднала бременност( след 16 та г.с.)

бр.

50,00

 

 

ZU5794H

Вътреставна апликация на медикаменти-доплащане

бр.

15,00

 

 

ZU6906E

Микровълнова тераипя

бр.

5,00

 

 

ZU88171

Специални центражи на черепа

бр.

30,00

 

 

ZU87629

Обзорна графия на отделителна система

бр.

40,00

 

 

ZU88190

Обзорна рентгенография на корем

бр.

40,00

18,29

 

ZU86117

Вземане на биопсичен материал от кожа, подкожие, лимфен възел

бр.

80,00

 

 

ZU89012

Вторичен преглед

бр.

25,00

 

 

ZU89043

Вторичен преглед

бр.

30,00

13,00

 

ZU89050

Консултация

бр.

20,00

 

 

ZU8904H

Лекарски преглед при домашно посещение

бр.

50,00

 

 

ZU89030

Първичен преглед

бр.

50,00

34,00

 

ZU89060

Първичен преглед от Доцент

бр.

80,00

 

 

ZU90533

Такса за вземане на биологичет материал

бр.

2,50

 

 

ZU89047

Първоначален преглед

бр.

40,00

 

 

ZU83130

Вагинотомия

бр.

120,00

8,56

 

ZU99295

Вземане на венозна кръв

бр.

3,00

 

 

ZU88750

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

бр.

 

17,66

 

ZU89025

Експертиза за временна неработоспособност ЛКК - специализирана

бр.

50,00

13,60

 

ZU83491

Ексцизия или екстирпация на доброкачествено образувание на меки тъкани до 1см

бр.

60,00

 

 

ZU5794U

Ексцизия или екстирпация на доброкачествено образувание на меки тъкани до над 3 см

бр.

120,00

 

 

ZU5794T

Ексцизия или екстирпация на доброкачествено образувание на меки тъкани от 1 до 3 см

бр.

80,00

 

 

ZU57956

Електроексцизия на вирусни брадавици, кондиломи и други - голями

бр.

100,00

 

 

ZU5794V

Електроексцизия на вирусни брадавици, кондиломи и други - средни

бр.

50,00

 

 

ZZ02Z73

Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор

бр.

7,00

 

 

ZU8877F

Издаване на медицинско свидетелство за профес. шофьор

бр.

7,00

 

 

ZU8877G

Издаване на медицинско свидетелство за работа

бр.

7,00

 

 

ZU97844

Сваляне на конци

бр.

15,00

 

 

ZU88768

Абдоминална ехография

бр.

35,00

 

 

ZU88762

Ехография на коремни органи

бр.

50,00

36,58

 

ZU88730

Ехография на млечна жлеза

бр.

50,00

47,20

 

ZU88197

Ехография на отделителна система /бъбреци, пикочен мехур, простата/

бр.

30,00

 

 

ZU88755

Ехография на тестиси

бр.

30,00

 

 

ZU88794

Ехография на щитовидна жлеза

бр.

30,00

 

 

ZU89610

24 часово мониториране на артериално налягане (RR Holter)

бр.

25,00

17,12

 

ZU89520

ЕКГ изследване

бр.

15,00

 

 

ZU88725

Ехокардиография

бр.

30,00

22,79

 

ZU88720

ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler

бр.

 

22,79

 

ZU89430

Стрес тест (Велоергометрия)

бр.

25,00

20,12

 

ZU89410

Сърдечно-съдов тест с натоварване

бр.

 

20,12

 

ZU89501

Холтер - ЕКГ

бр.

25,00

17,44

 

ZU89500

Холтер - ЕКГ - доплащане

бр.

15,00

 

 

ZU8876W

Абдоминална ехография с клиничен преглад доплащане

бр.

15,00

 

 

ZU95412

Аудиометрия

бр.

20,00

 

 

ZU8877D

Медицински преглед по обструктивна сънна апнея

бр.

30,00

 

 

ZU8877E

Скринингово мониториране на дихателните разстройства на съня

бр.

25,00

 

 

ZU99291

Венозна инжекция

бр.

7,00

 

 

ZU99293

Венозна инфузия /10-30 мин./.

бр.

15,00

 

 

ZU99294

Венозна инфузия железен препарат

бр.

30,00

18,19

 

ZU90003

Венозна инфузия на контраст

бр.

15,00

 

 

ZU89521

ЕКГ 12 отвеждания

бр.

0,00

 

 

ZU86239

Ексцизия на нокътна гънка, нокътно легло

бр.

80,00

 

 

ZU5794P

Измерване на кръвно налягане

бр.

4,00

 

 

ZU99290

Мускулна инжекция.

бр.

5,00

18,19

 

ZU99292

Подкожна инжекция

бр.

4,00

 

 

ZU8628K

Първична хирургична обработка на рана /с хирургичен шев/

бр.

30,00

 

 

ZU8623A

Хирургична вторична обработка, включително с ексцизия на рана, вторичен шев, обработка на изгорени повърхности

бр.

60,00

 

 

ZU9357L

Хирургична превръзка- малка

бр.

15,00

 

 

ZU6906P

Масаж на цяло тяло

бр.

40,00

 

 

ZU87490

Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум

бр.

 

18,29

 

ZU88888

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва

бр.

 

28,91

 

ZU88210

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

бр.

 

11,21

 

ZU88221

Рентгенография на антебрахеум

бр.

 

11,21

 

ZU88270

Рентгенография на бедрена става

бр.

 

11,21

 

ZU88280

Рентгенография на глезенна става

бр.

 

11,21

 

ZU88230

Рентгенография на гривнена става

бр.

 

11,21

 

ZU87290

Рентгенография на гръбначни прешлени

бр.

 

18,29

 

ZU87440

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

бр.

 

18,29

 

ZU88231

Рентгенография на длан и пръсти

бр.

 

11,21

 

ZU87431

Рентгенография на клавикула

бр.

 

11,21

 

ZU88271

Рентгенография на коленна става

бр.

 

11,21

 

ZU88240

Рентгенография на крайници

бр.

 

11,21

 

ZU87160

Рентгенография на лицеви кости.

бр.

 

11,21

 

ZU88272

Рентгенография на подбедрица

бр.

 

11,21

 

ZU88211

Рентгенография на раменна става в една проекция

бр.

 

11,21

 

ZU87240

Рентгенография на сакриолиачна става

бр.

 

11,21

 

ZU88330

Рентгенография на скапула

бр.

 

11,21

 

ZU87430

Рентгенография на стерноклавикуларна става

бр.

 

11,21

 

ZU87432

Рентгенография на стернум

бр.

 

11,21

 

ZU88281

Рентгенография на стъпало и пръсти

бр.

 

11,21

 

ZU87170

Рентгенография на череп

бр.

 

18,29

 

ZU87491

Рентгеноскопия на бял дроб и сърце

бр.

 

11,21

 

ZU87242

Скопия на корем

бр.

30,00

 

 

ZU87444

Графия на бял дроб

бр.

40,00

 

 

ZU88269

Графия хранопровод, стомах

бр.

60,00

 

 

ZU87174

Графия Череп в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU87641

Иригография

бр.

60,00

28,91

 

ZU88261

Рентгенография на тазобедрена става

бр.

 

11,21

 

ZU87492

Скопия на бял дроб

бр.

45,00

 

 

ZU88714

Доплерово изследване на каротдни и вертебрални артерии

бр.

40,00

 

 

ZU88770

Доплерово изследване на периферни вени и артерии

бр.

 

17,66

 

ZU93574

Хирургична превръзка - голяма

бр.

40,00

 

 

ZU9357G

Хирургична превръзка - средна

бр.

20,00

 

 

ZU94330

Индивидуална психотерапия

бр.

25,00

 

 

ZU94110

Психологично консултиране

бр.

25,00

 

 

ZU94090

Психотерапия при психолог

бр.

20,00

 

 

ZU97131

Гипсова имобилизация

бр.

30,00

 

 

ZU86232

Екстракция на нокът

бр.

40,00

 

 

ZU88795

Ехографско изследване на стави при деца

бр.

30,00

17,66

 

ZU93542

Имобилизация на крайници със синтетичен гипс

бр.

25,00

 

 

ZU81910

Пункция на става

бр.

 

17,44

 

ZU79890

Репозиция при луксация на става

бр.

50,00

 

 

ZU97130

Сваляне  на гипс

бр.

15,00

 

 

ZU93571

Хирургична обработка на рана

бр.

15,00

 

 

ZU95411

Надпрагова аудиометрия-тимпанометрия и импедансметрия

бр.

20,00

 

 

ZU21212

Риноскопия

бр.

20,00

 

 

ZU99830

Лечение с инфрачервени и видими лъчи

бр.

4,00

 

 

ZU93393

Лечение с НЧТ

бр.

5,00

 

 

ZU99821

Лечение с ултравиолетови лъчи

бр.

4,00

 

 

ZU93394

Лечение със СЧТ

бр.

5,00

 

 

ZU93110

ЛФК с рехабилитатор

бр.

8,00

 

 

ZU93396

Магнитно поле

бр.

4,00

 

 

ZU93212

Мануална терапия

бр.

20,00

 

 

ZU93171

Масаж на цяло тяло

бр.

40,00

 

 

ZU93170

Масаж ръчен – едно поле

бр.

12,00

 

 

ZU93172

Масаж с техники

бр.

18,00

 

 

ZU93353

Парафин - 1 поле

бр.

6,00

 

 

ZU00090

У З терапия 1 поле

бр.

5,00

 

 

ZU6906G

Солукс/ УВЛ

бр.

5,00

 

 

ZU6906L

Парафинотерапия до 3 полета

бр.

8,00

 

 

ZU86090

Инцизия на повърхностно разположен флегмон

бр.

60,00

 

 

ZU98201

Отстраняване на кърлеж

бр.

25,00

 

 

ZU5794Y

Отстраняване на хигром, ганглиом

бр.

200,00

 

 

ZU98200

Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани без ексцизия

бр.

50,00

 

 

ZU86050

Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия

бр.

200,00

 

 

ZU86010

Пункция на повърхностни кисти, абсцеси,хематоми

бр.

50,00

 

 

ZU87162

Графия Носни кости

бр.

30,00

 

 

ZU87150

Рентгенография на околоносни синуси

бр.

30,00

11,21

 

ZU8729E

Графия на шиен сегмент в 4 проекции

бр.

50,00

 

 

ZU8821A

Графия Раменна става- в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU88212

Рентгенография на хумерус

бр.

 

11,21

 

ZU88224

Графия Предмишница- в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU88235

Графия Гривнена става- в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU88226

Графия Лакетна става- в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU88220

Рентгенография на лакетна става

бр.

 

11,21

 

ZU57955

Електроексцизия на вирусни брадавици, кондиломи и други - малки

бр.

30,00

 

 

ZU88236

Графия Длан- в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU87494

Сърце /право и легнало положение/

бр.

30,00

 

 

ZU87433

Рентгенография на ребра в две коси проекции

бр.

40,00

11,21

 

ZU88260

Рентгенография на таз

бр.

40,00

18,29

 

ZU8826A

Графия Тазобедрена става - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU88277

Графия Бедрена кост - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU8827A

Графия Подбедрица - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU87241

Графия Лумбални прешлени - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU87441

Графия Гръдни прешлени - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU88249

Графия Колянна става - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU88286

Графия Глезенна става - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU8828B

Графия Стъпало - в две проекции

бр.

40,00

 

 

ZU19010

Бърз тест за Rotavirus Ag във фекална маса

бр.

18,00

 

 

ZU19009

Бърз тест за диагностика на грип А в назофаренгиален секрет

бр.

20,00

 

 

ZU19008

Бърз тест за диагностика на стрептококов АT в гърлен секрет

бр.

15,00

 

 

ZU182301

Изследване за Клостридиум дефициле токсин

бр.

18,00

 

 

ZU19003

Изследване за микоплазма и уреаплазма

бр.

24,00

 

 

ZU22995

Изследване на устна кухина и език

бр.

18,00

 

 

DM0Z1X1

Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

бр.

 

10,03

 

DO0Z0W1

Микробиологично изследване на гърлен секрет- изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)

бр.

 

10,03

 

DM0Z1X5

Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

бр.

 

10,03

 

DO0Z0W2

Микробиологично изследване на носен секрет- изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)

бр.

 

10,03

 

DO0Z091

Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

бр.

 

10,03

 

DM0Z1X4

Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

бр.

 

10,03

 

DM0Z1X3

Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

бр.

 

10,03

 

DO0Z092

Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

бр.

 

10,03

 

DM0Z1X2

Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

бр.

 

10,03

 

DONCOVM

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, микробиологично

бр.

 

41,30

 

Z2021021

Секрет от устна кухина

бр.

18,00

 

 

DM0Z0WЕ

уретрален секрет

бр.

20,00

 

 

ZU182302

Фекален тест за Хеликобактер пилори

бр.

28,00

 

 

ZU0010F

Waaler rose

бр.

 

5,20

 

DM0Z0K7

Анални секрети

бр.

18,00

 

 

DM100WL

Апаратна диагностика и антибиограма с Vitek 2ID

бр.

40,00

 

 

DM0W6QA

Влагалищни секрети

бр.

20,00

8,00

 

DM0W19Y

еакулат

бр.

20,00

 

 

DM0W1RW

Носен секрет

бр.

18,00

 

 

ZU60182

простатен секрет

бр.

20,00

 

 

DO01000

Пунктат от C.duglasi

бр.

20,00

 

 

DM0W19Z

Раневи секрети

бр.

18,00

 

 

DM0V035

Урина - двукратно

бр.

20,00

 

 

DM0V033

Урина - еднократно

бр.

15,00

 

 

DH41050

Кръвна картина

бр.

5,00

2,72

 

DH41054

Хематологични изследвания - Hb,Ery,Leuc,Ht,MCHC,Tr,MCV

бр.

5,00

 

 

DM0W1BW

Очен секрет

бр.

18,00

 

 

DM0W1MW

Ушен секрет

бр.

18,00

 

 

DM0W1R4

Гърлен секрет

бр.

18,00

8,50

 

DH7X051

Ретикулоцити

бр.

3,00

 

 

DM0Z09T

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium и др.

бр.

 

12,04

 

DM0Z1XT

Материал от генитална система (вагинален, уретрален, цервикален, еякулат, простатен секрет) N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C.albicans) и др.

бр.

 

8,50

 

DM2203T

Chlamodia (сух тест)

бр.

 

4,09

 

DM100WJ

Антибиограма с 6 антибиотични диска

бр.

10,00

6,49

 

DM0V030

Изследване на урина за урокултура

бр.

15,00

 

 

DH81050

Диференциално броене на левкоцити - микроскопски

бр.

4,00

2,95

 

DH81052

Диференциално броене на левкоцити - автоматично

бр.

4,00

 

 

DM0Z0KT

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

бр.

 

11,33

 

DH8B050

Морфология на еритроцитите - микроскопски

бр.

3,00

2,95

 

DH49058

СУЕ

бр.

2,00

1,18

 

ZU19024

Анални секрети за Кандида

бр.

18,00

 

 

DM0V032

Урина - трикратно

бр.

27,00

 

 

DH02550

Време кървене

бр.

2,50

2,01

 

DH0B05Q

Време съсирване

бр.

2,50

 

 

DH7V020

Протромбиново комплекс

бр.

3,50

2,90

 

DM0Z03T

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

бр.

 

8,50

 

DH0C050

aPTT

бр.

4,00

2,90

 

DH4L020

Фибриноген F-I

бр.

4,00

2,90

 

DM0Z53T

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

бр.

16,00

12,04

 

DDC4031

Урина - тест-лента + седимент

бр.

3,00

1,30

 

DC31030

Амилаза - урина

бр.

3,00

 

 

DC20060

Микроалбуминурия

бр.

12,00

11,33

 

DCQ9030

Белтък урина- количествено

бр.

2,50

 

 

DDGT033

Седимент - с 12 показатели- автоматичен

бр.

8,50

1,30

 

DCW50K0

Окултни кръвоизливи

бр.

4,00

3,19

 

DC6P030

Калций - урина

бр.

3,00

 

 

DODT05G

Орален глюкозо-толерантен тест

бр.

5,50

5,55

 

DCNP030

Фосфор - урина

бр.

3,00

 

 

DH7G022

CRP

бр.

8,00

5,31

 

DCDT000

Глюкоза

бр.

2,50

1,95

 

DCDT050

Кр.захар. профил

бр.

5,00

5,31

 

DC97000

Креатинин - серум

бр.

3,00

2,01

 

DCV5000

Урея

бр.

3,00

2,01

 

DCW4000

Билирубин-общ

бр.

3,00

2,01

 

DCW3000

Билирубин-директен

бр.

3,00

2,01

 

DCQ9000

Общ белтък

бр.

3,00

2,01

 

DC22000

Албумин

бр.

3,00

2,01

 

DCWE050

Липиден профил

бр.

 

5,90

 

DC81000

Общ холестерол

бр.

3,50

2,01

 

DH4F020

D-димер

бр.

17,00

 

 

DCWD000

HDL

бр.

4,00

2,01

 

DCWG000

LDL

бр.

3,00

2,60

 

DCWH000

VLDL

бр.

2,50

 

 

DCTG000

Триглицериди

бр.

3,50

2,01

 

DCV3000

Пикочна киселина

бр.

3,00

2,01

 

DC58000

АСАТ

бр.

3,50

2,01

 

DC1A000

АЛАТ

бр.

3,50

2,01

 

DC94000@

Креатинкиназа

бр.

4,00

2,01

 

DC8C000

КК-МВ

бр.

4,00

 

 

DCD5000

ГГТ

бр.

3,50

2,01

 

DC2P050

АФ

бр.

3,50

2,01

 

DC31000

?-Амилаза

бр.

4,00

2,01

 

DCJN000

ЛДХ

бр.

3,50

 

 

DCJE000

Липаза

бр.

3,50

2,36

 

DC83000

Холинестереза

бр.

3,00

 

 

DCXJ000

Тропонин

бр.

20,00

 

 

DCFP050

Гликиран хемоглобин -Нb A1C

бр.

12,00

12,98

 

DM9D000

Антистрептолизинов титър (ASО)

бр.

5,00

5,20

 

DCR00W0

Ревматоиден фактор

бр.

5,00

5,20

 

DCW7000

CRP

бр.

 

5,31

 

DC99050

Криоглобулини

бр.

 

8,85

 

DCH6000

IgM

бр.

12,00

13,87

 

DCH3000

IgG

бр.

12,00

13,87

 

DCGX000

IgA

бр.

12,00

13,87

 

DCGE000

IgE

бр.

12,00

59,00

 

DH2T000

С3

бр.

12,00

13,87

 

DH31000

С4

бр.

12,00

13,87

 

DCNP000

Фосфор - серум

бр.

3,50

 

 

DCPH000

Калий

бр.

3,50

 

 

DCRH000

Натрий

бр.

3,50

1,30

 

DCWN050

Натрий (Na) и Калий (K) комплексно

бр.

 

4,02

 

DC7Q000

Хлорид

бр.

3,50

 

 

DC6P000

Калций-фотометрично

бр.

3,50

2,01

 

DCW8000

iCa++

бр.

3,50

 

 

DCNP000@

Неорганичен фосфат

бр.

 

2,01

 

DCKQ001

Mg

бр.

3,50

 

 

DCJ6000

Fe

бр.

3,50

2,01

 

DCJ1000

ЖСК

бр.

3,50

2,95

 

ZU19007

Витамин Д

бр.

20,00

 

 

ZU22993

Индекс на HOMA

бр.

0,00

 

 

DC8W060

Кортизол- 16-18h

бр.

15,00

 

 

DU8899E

C-Peptide

бр.

15,00

 

 

DCTL000

FT3

бр.

12,00

 

 

DN0C000

NT pro BNP

бр.

20,00

 

 

DU8899B

TNT-HS

бр.

20,00

 

 

DU8899C

Прокалцитонин

бр.

20,00

 

 

ZZ712Z4

Фолиева киселина

бр.

15,00

 

 

DCSX000

FT4

бр.

12,00

14,16

 

DCSS000

TSH

бр.

12,00

14,16

 

DCPQ000

Пролактин

бр.

15,00

14,16

 

DCKH000

LH (лутеинизиращ хормон)

бр.

15,00

14,16

 

DD6S000

FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)

бр.

15,00

14,16

 

DM9R000

Atg/TAT/

бр.

15,00

 

 

DM9Q00N

ATPO/MAT/

бр.

15,00

14,16

 

DD26000

PTH (паратхормон)

бр.

15,00

 

 

DCPN000

Прогестерон

бр.

15,00

14,16

 

DCBS000

Естрадиол

бр.

15,00

14,16

 

DCS7000

Тестостерон

бр.

15,00

14,16

 

DC8V020

ACTH

бр.

15,00

 

 

DC8W000

Кортизол 7-9 ч.

бр.

15,00

 

 

DD7G000

Инсулин - серум

бр.

15,00

 

 

DC8M000

Витамин В 12

бр.

15,00

 

 

DCC9000

Феритин

бр.

15,00

12,98

 

ZU22954

Изследване на туморен маркер HE4

бр.

50,00

 

 

ZU22994

Индекс на ROMA

бр.

0,00

 

 

DCPU000

Total PSA

бр.

15,00

15,34

 

DC6S000

CA 15-3

бр.

15,00

15,93

 

DC6V000

CA 19-9

бр.

15,00

15,93

 

DC6R000

CA 125

бр.

15,00

15,93

 

DC77000

CEA

бр.

15,00

17,11

 

DH8899A

Ео клетки в носен секрет

бр.

4,00

 

 

DC89000

?-hCG - серум

бр.

15,00

17,11

 

DC3Q000

Алфа-фетопротеин-серум

бр.

15,00

15,93

 

ZU23901

КТ изслеване на един обект /без контраст/

бр.

120,00

 

 

ZU23902

КТ изслеване на два обект /без контраст/

бр.

240,00

 

 

ZU23903

КТ изслеване на един обект /с контраст/

бр.

150,00

 

 

ZU23904

КТ изслеване на два обект /с  контраст/

бр.

300,00

 

 

ZU23905

Допълнително разчитане на КТ изследване

бр.

40,00

 

 

ZU23906

Допълнително разчитане на конвенциално рентгеново изследване

бр.

30,00

 

 

ZU88400

КТ ангиография

бр.

200,00

 

 

ZU87730

Венозна урография

бр.

80,,

 

 

ZU87352

Мамография на двете млечни жлези

бр.

60,00

 

 

ZU6905K

Мамография на една млечна жлеза

бр.

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цените са към 24.04.2023 г.

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Предоставяната в ДКЦ д-р Стефан Черкезов АД медицинска помощ е съобразена с последните световни препоръки във всяка от медицинските области

МОБАЛ

Лекарите работещи в ДКЦ д-р Стефан Черкезов са доказани професионалисти. Повечето то тях практикуват и в структурите на МОБАЛ д-р Стефан Черкезов

БЕЗОПАСТНОСТ

в ДКЦ д-р Стефан Черкезов се спазват препоръчаните от МЗ противоепидемични мерки. Носенето на маска покриваща носа и устата е задължително