• Възпитаник на МУ - София - Випуск 2006
  • Специалност Урология от МУ - Пловдив - 2016
  • Практикува и в МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов"
  •  Налично
  •  Частияно Налично
  •  Напълно Заето
  •  Заето
  •  Затворено

Обект на Урологичния преглед са заболяванията на пикочо-половата система при мъже и жени. Чрез него се осъществява диференциална диагностика на кървене от части на пикочо-половата система, болка свързана с конкременти (камъни) или инфекция, както и диагностика на заболяванията на простата или на проблеми с фертилността при мъжката популация.