Обект на Урологичния преглед са заболяванията на пикочо-половата система при мъже и жени. Чрез него се осъществява диференциална диагностика на кървене от части на пикочо-половата система, болка свързана с конкременти (камъни) или инфекция, както и диагностика на заболяванията на простата или на проблеми с фертилността при мъжката популация. 

  •  Налично
  •  Частияно Налично
  •  Напълно Заето
  •  Заето
  •  Затворено